گارانتی

ضمانت تعميرات و قطعات

تعميرات انجام شده در نمايندگي هاي شرکت شایان یدک همراه یار داراي 2 ماه و يا 3000 كيلومتر كاركرد ( هر كدام كه زودتر فرا برسد ) و قطعات تعويض شـده داراي 6 ماه و يا 10000 كيلومتر ( هركدام زودتر فرا برسد ) ضمانت مي‌باشند.

ضمانت خودرو

2 سال یا 200 هزار کیلومتر هر کدام زودتر فرا رسد

ضمانت رنگ خودرو

18 ماه

ضمانت قطعات تعمیری

6 ماه یا 10 هزار کیلومتر هر کدام زودتر فرا رسد

ضمانت خدمات تعمیری

2 ماه یا 3 هزار کیلومتر هر کدام زودتر فرا رسد

تضمین خدمات

10 سال

ضمانت صفحه کلاج

نصف ضمانت خودرو

ضمانت باتری

نصف ضمانت خودرو

ضمانت لنت ترمز

10 هزار کیلومتر

ضمانت لامپ

10 هزار کیلومتر

ضمانت تسمه ها

10 هزار کیلومتر

ضمانت برف پاک کن

10 هزار کیلومترکاتالیست

18 ماه یا 30 هزار کیلومتر هر کدام زودتر فرا رسد

ضمانت پخش صوتی خودرو

12 ماه

قطعات مستهلك ( داغي )

قطعات مربوط به موارد غير گارانتي تحويل مشتري مي‌گردند.

ترجمه / Translation »