ضمن تشکر از حسن انتخاب شما ، بزودی طرح  پیش فروش نقدی با پیش پرداخت متنوع اطلاع رسانی می گردد.