ضمن تشکر از حسن انتخاب شما ، بزودی طرح پیش فروش تسهیلاتی ( 800 میلیون وام با کارمزد بانکی 5 ساله) اطلاع رسانی می گردد