پیگیری شکایات

به اطلاع می رساند از طریق هر یک از روشهای ذیل می توانید شکایات خود را پیگیری نمایید

تلفن ثابت واحد شکایات

021-57451
021-91070163
داخلی:117-116

تلفن همراه واحد شکایات

0905-3404999

وب سایت

www.shayandiesel.com